THUYẾT PHÁP

SỰ TÍCH PHẬT

Ba cảnh khổ già, đau, chết, cộng thêm vào cái ấn tượng tương tàn trong cuộc sống mà Thái tử đã nhận thấy khi đi xem lễ cày ruộng, làm ...

PHẬT PHÁP CĂN BẢN

8039
0

Pháp tạng trích dẫn: Tỳ Nại Gia Tạp Sự, Luận Du Già, Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Thủ Hộ Quốc Giới, Tạp Sự Lục, Đại Thừa ...